EKSPONERINGSSCENARIO:NORSK.

Norske EksponeringsScenarier(PDF)

Borsyre,Dinatriumtetraborater,Bor Oksid,Dinatrium Oktaborat,Kaliumborater,NatriumMetaborater,NatriumPentaborat
E-1:MILJØSCENARIO用于进口,PRODUKSJON,FOREDLING OG FAMBULLEARIAL AV BORATER
E-2:Miljøscenariofor Generell Industriell Bruk Av Borater SomForårsakerFremstillingAV et Ennet Stoff
E-3:MILJØSCENARIO用于Industriell Bruk Av Borater I Fremstilling AV Katalysatorer Som Inneholder Dibor Trioksid
E-4:MILJØSCENARIO用于一般性配方AV BORAT I BLANDINGER
E-5:MILJØSCENARIO用于配方AV BORAT IRengjøringsmider
E-6:MILJØSCENARIO用于配方AV BORAT I MALING OG DEKKFARGER
E-7:MILJØSCENARIO用于配方AV BORAT I KLEBEMIDLER
E-8:MILJØSCENARIO用于一般性配方AV BORAT I Rementer
E-9:MILJØSCENARIOfor Giantisk Industriell Bruk Av Borater Som Proseshjelpemidler i Prolesser Og Produkter
E-10:MILJØSCENARIO用于Industriell Bruk Av Borater Til autokayering
E-11:Miljøscenariofor Giantisk Industriell Bruk Av Borater Som Rusulterer I At De Innbefattes I EllerPåen Matrise
E-12:Miljøscenario为Industriell Bruk Av Klebemidler Som Innehorder Boratforbindelser
E-13:Miljøscenario为Industriell Bruk Av Maling Og Dekkfarger Som Inneholder Boratforbindelser
E-14:MILJØSCENARIO用于Industriell Bruk Av Borater I Fremstilling Av Glassvatt
E-15:MILJØSCENARIO用于Industriell Bruk Av Borater I Fremstilling AvHøyalkalisk玻璃
E-16:Miljøscenario为Industriell Bruk Av Borater我是Fremstilling Av Lavalalisk玻璃
E-17:Miljøscenario为Industriell Bruk Av Borater I Fremstilling Av Fritte
E-18:Miljøscenario为Industriell Bruk Av Borater I Lukkede Systemer
E-19:Miljøscenario为Industriell Bruk Av Borater I Kjernekraftanlegg Med Utslipp Til Vann
E-20:Miljøscenariofor Industriell Bruk Av Borater I Kjernekraftanlegg Uten Utslipp Til Vann
E-21:MILJØSCENARIO适用于一般isperiell Prossering Av Artikler Ved Bruk Av Plipledkekker Med Lavt Utslipp
E-22:Miljøscenariofor Giantisk Industriell Bruk Av Borater I Laboratorier Som Analysereagenser
E-23:Miljøscenariofor Bred Dispersiv Playisk Industriell Bruk Av Borater Med 100%Utslipp Til Vann
E-24:Miljøscenariofor Bred Dispersiv Bruk AvKunstgjødselSom Inneholder Borater
E-25:MILJØSCENARIO用于繁殖的Dispersiv Bruk Av Maling Og Dekkfarge Som Inneholder Borater
E-26:MILJØSCENARIO用于繁殖的Dispersiv Bruk Av Celluloseisolasjonsmateriale
E-27:MILJØSCENARIO用于繁殖的Dispersiv Persisk Bruk Av Artikler Som Inneholder Borater Med Lav Utslippsgrad
E-28:MILJØSCENARIO用于BRED DIMPERSIV PUNERISK BRUK AV ARTIKLER SOM Inneholder Borater MedHøyutslippsgrad
HH-1:YRKESMESSIG PROFESJONELL BRUK AV TABLER TILSVØMEBASSENG
HH-2:Generelle Produksjonsaktiviteter的Yrkesmessig情景 - Lukkede Proseser OG Overveiende Lukkede Proseser VedHøye温度
HH-3:YRKESMESSIG场景为Raffinering OG Prossering AV Borater
HH-4:Bruk Av Tekstilvaskemidler I Industrielle Eller Profesjonelle Sammenhenger的Yrkesmessig情景
HH-5:YRKESMESSIG SECTILEIGHE MED BRUK AV BOR-INNOLDENDEEGJØDSELIVæskeform
HH-6:YRKESMESSIG场景为Industriell Bruk Av Klebemidler
HH-7:Avlasting AV SEKKER(25-50千克)的YRKESMESSIG场景I Blandekar
HH-8:YRKESMESSIG情景损失AV Store SEKKER(750-1 500千克)我Blandekar
HH-9:Fortynning AV KonsentrertMetallarbeidsvæskeMedVann的Yrkesmessig情景
HH-10:YRKESMESSIG场景用于overføringAVBOR-INNELOLDENDENEGJØDSELI MAREULATFORM
HH-11:Actoriell Bruk Maling Og Dekkfarger的Yrkesmessig情景
HH-12:Bruk AvRengjøringsoppløsningeri Industrielle Eller Profesjonelle Sammenhenger的Yrkesmessig情景
HH-13:YRKESMESSIG Scenario用于蒂尔伯迪宁ogPåføringav ildfaste blandinger
HH-14:YRKESMESSIG情景持久AVVeigåendeTankbiler
HH-15:YRKESMESSIG损失AV BORATER FRA Skip的情景
HH-16:Lukket Produksjon Ved Romtemperatur的Yrkesmessig情景
HH-17:YRKESMESSIG SECHANDLINGEBAD用于镀锌,富有埃尔ANNEN OverflateBehandling
HH-18:YRKESMESSIG ForOverføringAV Stoff Eller Partatian FRA / TIL商店KAR / BEHOLDERE VED SPESIALANLEGGGG
HH-19:用于Pakking I Sekker的Yrkesmessig情景(25 - 50公斤)
HH-20:YRKESMESSIG场景为pakking i store sedker
HH-21:Gigelle VedlikeHoldsaktiviteter的Yrkesmessig情景
HH-22:YRKESMESSIGFORFOFØringAV Stoffer TILSMÅPHOLDERE
HH-23:YRKESMESSIGFORFORFØringAVBOR-INNOLDENDEDEBLADGJØDSELIVæskeform
HH-24:YRKESMESSIG场景为Industriell Bruk Av Flussmiddel Til Belegening AVSveisetråder
HH-25:YRKESMESSIG PROFESJONALL BRUK MALING OG DEKKFARGER的场景
HH-26:YRKESMESSIG PROFESJONELL BRUK AV KLEBEMIDLER的场景
HH-27:YRKESMESSIG场景用于SPREDNING AV BOR-INNELOLDENDEEGJØDSELi MAREULATFORM
HH-28:PåføringAvBor-InnoldendeGjødseli的Yrkesmessig情景Ivæskeform
HH-29:镀锌的YRKESMESSIG情景,富有型og Annen overflateBehandling Av Metallartikler
HH-30:YRKESMESSIG场景BRUK AVFREMKALLINGSVæskeogfikseringsvæsketil fotografisk bruk
HH-31:Kompaktering og桌面的Yrkesmessig情景Av Pulvere Som Inneholder Borat
HH-32:Arbeid I et Laboratium的Yrkesmessig情景
HH-33:Bruk AV MWF Ved Maskinbearbive的Yrkesmessig情景
HH-34:Smøringvedhøyenergiforhold的Yrkesmessig情景
HH-35:Produksjon AvBruksløsning的Yrkesmessig情景 - FotografiskeBruksmåter
HH-36:PROFESJONELL INSCHINESJON AV CelluloseISOLASJONSMATERILE的YRKESMESSIG场景
HH-37:PROFESJONELL INSTARPASJON AV GIPSPLATER,PLETTER OG ANDRE PROPUKTER的YRKESMESSIG场景
HH-38:Industrielle Knuse-Og SlipePosesser的Yrkesmessig情景
HH-39:Industriell Bruk Av Slilemider的Yrkesmessig情景
HH-40:YRKESMESSIG场景为INDUSTRIELL / PROFESJONELL BRUK AV Flussmiddel I SIVEISS / SMARALODDING
HH-41:Lagerarbeid的YRKESMESSIG场景

2021欧洲杯夺冠热门美国博克斯(Rio Tinto)的一部分是硼族和其他元素的硼酸族自然发生的矿物供应和科学的全球领导者。我们是1000人在全球拥有超过1,700个送货地点的客户服务500名客户。我们在加利福尼亚州博尔博罗(洛杉矶东北大约100英里)的世界一流的矿井中,提供了30%的世界级矿山。了解有关Rio Tinto的更多信息。