Poveikio场景:Lietuvić

Lietuvių kalbos poveikio scenario jai (PDF)

Boro rūgštis, dinatrio tetraboratai, Boro oksidas, dinatrio oktaborata, kalio boratai, natrio metaboratai, natrio pentaboratas
e-1:Boratųimportavimo,gamybos,perdirbimo ir pakavimo aplinkos情景
E-2:普拉莫尼奥宾夕法尼亚州PaspirtiesBoratōnaudojimo,Kai Pagaminama KitaCheminėMedžiaga,Aplinkos场景
E-3: Pramoninio boratų naudojimo, kai gaminami diboro trioksido turintys katalizatoriai,设想
E-4:BendroPobīdžioPaskirtiesBoratòNaudojimo,KaiJīdedamaįmišinius,aplinkos场景
E-5: Borato naudojimo, kai jo dedama į skalbiklius,设想
E-6: Boratų naudojimo, kai jų įmaišoma į dažus ir dangas,设想一下
E-7: Boratų naudojimo, kai jų maišoma į klijus,设想场景
E-8:斯蒂格·鲍特·鲍特·鲍特·鲍拉特·苏科蒂亚·罗什米斯·梅塔··戈斯,南··朱米诺
E-9:BendroPobīdžioPaskirtiesBoratòPramoninioNaudojimo,Kai Jie Naudojami Kaip PerdirbimoPagalbin�sprimemonėssprocesuose ir gaminiuose,aplinkos场景
E-10: Boratų pramoninio naudojimo savaiminio šarminimo procese aplinkos sąlygos
E-11:BendroPobīdžioPaskirtiesBoratòPramoninioNaudojimo,Kai JieįterpiamiįMatricąArba JosPaviršić,Aplinkos场景
E-12:Klijć,kuriųsudėtujeyraboratùjunginių,普拉米尼奥·努杜吉莫Aplinkossąlygos
E-13:DažųIRDangų,KuriëSudėtujeyraBoratųJunginić,普拉纳利·诺罗吉莫APLINKOSSąLYGOS
E-14: Boratų pramoninio naudojimo stiklo pluošto gamybos metu aplinkos场景
E-15: Boratų pramoninio naudojimo didelio šarmingumo stiklo gamybos metu aplinkos场景
E-16: Boratų pramoninio naudojimo mažo šarmingumo stiklo gamybos metu aplinkos场景
E-17: Boratų pramoninio naudojimo frito gamybos metu aplinkos场景
E-18: Boratų pramoninio naudojimo uždarose sistemose aplinkos scenario jus
e-19:普拉莫尼奥·鲍拉特·诺罗吉米atominėseelektrinėse,凯atliekosišleidžiamosįvandenō,aplinkos场景
e-20:普拉莫尼奥·鲍拉特·诺罗吉米atominėseelektrinėse,凯atliekosneišleidžiamosįvandenō,aplinkos场景
E-21: Bendro pobūdžio paskirties pramoninio gaminių apdorojimo abrazyviniais metodais (negausūs išsiskyrimai) poveikio场景
e-22:孟德罗斯帕拜žžb b博拉特·鲍拉特··诺罗·朱尼斯,凯杰格劳工·尼斯·努佐治亚analiziniai raetai,aplinkos场景
E-23: Plačiai paplitusio bendro pobūdžio paskirties boratų naudojimo, kai į vandenį išleidžiama 100 procentų nuotekų, poveikio scenario jus
E-24:PlačiaiPaplitusioTrąšų,kuriųsudėtyjeyraboratù,naudojimo aplinkos场景
E-25: Plačiai paplitusio bendro pobūdžio paskirties dažų ir dangų, kurių sudėtyje yra boratų, naudojimo aplinkos scenario
e-26:Plačiaipaplitusio bendropobūdžiopaskirtiesceliuliozəsizoliacinssmedžiagosnaudojimo aplinkos情景
E-27: Plačiai paplitusio bendro pobūdžio paskirties gaminių, kurių sudėtyje yra boratų (negausus išsiskyrimas), naudojimo aplinkos scenario jus
E-28: Plačiai paplitusio bendro pobūdžio paskirties gaminių, kurių sudėtyje yra boratų (gausus išsiskyrimas), naudojimo aplinkos scenario jus
HH-1: Plaukimo baseinams skirtų tablečių profesinio naudojimo poveikio场景
HH-2: Bendrųjų gamybinių operacijų profesinio poveikio场景:uždari procesai ir it uždari procesai esant aukštai temperatūrai
HH-3:Boratīrafinavimoir apdorojimo profesinio poveikio场景
HH-4: Audinių skalbiklių naudojimo pramoninėje arba professional alioje aplinkoje proesinio poveikio scenario
HH-5: Tręšimo skystomis trąšomis, kurių sudėtyje yra boro, profesinio poveikio场景
HH-6: Klijų naudojimo pramoninėje aplinkoje proesinio poveikio场景
HH-7:25-50 kgMaišųišpylimoįmaišymoindus profesinio poveikio情景
HH-8: Didelių (750-1 500 kg) maišų išpylimo į maišymo indus profesinio poveikio scenario jus
HH-9: Metalo darbinių skysčių koncentrato skiedimo vandeniu profesinio poveikio场景
HH-10:TrąšųGranulić,kuriųsudėtujeyraboro,perkėlimoprofesinio poveikio情景
ah -11: Pramoninio dažų ir dangų naudojimo profesinio poveikio场景
HH-12: Valymo tirpalų naudojimo gamybinėje arba professional alioje aplinkoje profesinio poveikio场景
HH-13: Ugniai atsparių mišinių ruošimo ir naudojimo profesinio poveikio场景
HH-14:Autocisternųkrovosprofesinio poveikio情景
HH-15: Boratų iškrovimo iš laivų profesinio poveikio scenario jus
HH-16: Gamybos uždaroje erdvėje ir aplinkos temperatūroje profesinio poveikio场景
HH-17: Cinkavimo, plakiravimo ir kitokio paviršinio apdirbimo vonių ruošimo profesinio poveikio场景
HH-18: Medžiagų ar preparatų perkėlimo iš / į didelius laivus / talpyklas tam specialiai pritaikytose vietose profesinio poveikio场景
HH-19: Pakavimo į maišus(25-50公斤)profesinio poveikio场景
HH-20: Pakavimo į didelius maišus profesinio poveikio scenario
HH-21:BENDROSIOS TECHNININGSPRIEžİROSVEIKLOS PROFESINIO POVEIKIO情景
HH-22:Medžiagųperkėlimoįmažastalpyklasprofesinio poveikio情景
HH-23:SkystųjųPer LapusPatenkančićTrąšų,KuriëSudėtyjeYraBoro,PerkīlimoProveSinioPoveioIioComarijus
HH-24: Pramoninio fliuso pastų naudojimo suvirinimo / litavimo strypams padengti profesinio poveikio场景
HH-25: professional alaus dažų ir dangų naudojimo profesinio poveikio scenario
HH-26: Klijų naudojimo professional alioje aplinkoje profesinio poveikio scenario
HH-27: Trąšų granulių, kurių sudėtyje yra boro, barstymo proesinio poveikio场景
HH-28:Skystųjītrąšų,kuriųsudėtyjeyra boro,Naudojimo Profesinio Poveioio场景
HH-29: Metalų paviršiaus cinkavimo, plakiravimo ir kitokio apdorojimo profesinio poveikio场景
HH-30:RyškinimoIR FiksavimoTirpalýnaudojimofotografijoje Profesinio Poveikio情景
HH-31: Miltelių, kurių sudėtyje yra boratų, presavimo ir tablečių gamybos profesinio poveikio场景
HH-32: Darbo labortorijoje profesinio poveikio scenario
HH-33:MetalikićNaudojimoMethinio Apdorojimo Metu Profesinio Poveikio情景
HH-34: Tepimo aukštos energijos sąlygomis profesinio poveikio scenario
HH-35:Pradinio TirpaloRuošimo照片Profesinio Poveikio情景
HH-36:ProfeSionalausCeliuliozinėsIzoliacijosįRengimoProfesinio Poveikio场景
HH-37: professional alaus gipso plokščių, kitokių plokščių ir kitų gaminių įrengimo profesinio poveikio scenario
HH-38:PramoninioTraiškymo-Malimo Proceso Profesinio Poveikio场景
HH-39:ŠlifavimoMedžžųųj莫gamybinėjeaplinkoje profesinio poveioio场景
HH-40:Pramoninio / Profesionalaus Fliuso Naudojimo Suvirinimo / Litavimo Darbams Vykdyti Profesinio Poveikio情景
HH-41: Darbo sandėlyje profesinio poveikio scenario

2021欧洲杯夺冠热门美国博克斯(Rio Tinto)的一部分是硼族和其他元素的硼酸族自然发生的矿物供应和科学的全球领导者。我们是1000人在全球拥有超过1,700个送货地点的客户服务500名客户。我们在加利福尼亚州博尔博罗(洛杉矶东北大约100英里)的世界一流的矿井中,提供了30%的世界级矿山。了解更多关于里约热内卢Tinto。