Kokkupuutestsenaariumid: eesti龙骨

Eesti Keele KokkupuutestsenaArumid(PDF)

Boorhape,DinaAtriumtetraboraAdid,Booroksiid,DinaTrium Oktaboraat,Kaaliumboraat,NaaTrium MetaborataAdid,Naatriumpentaboraat
E-1:硼酸酯的进口,tootise, rafineerimise ja pakendamise keskkonnastsenaarium
E-2:KeskkonnastsenaAlium BoraatideÜldotstarbeliselTööstuslikulKasutamisel,Mille Tulemusena Valmib Teine Aine
E-3:KeskkonnastsenaariumBoraatideTööstuslikuksKasutamiseks Diboortrioksiidi SisaldavateKatalüsaatoriteTootmisel
E-4:Keskkonnastsenaarium BoraadiÜldotstarbeliselLisamiselSegudesse
E-5:KeskkonnastsenaAlium Boraadi Lisamisel Puhastusvahenditesse
E-6:Keskkonnastsenaarium Boraatide LisamiselVärvidesseJAPinnakatetesse
E-7: kekkonnastsenaarium boraadi lisamisel liimainetesse
E-8: Keskkonnastsenaarium boraatide üldotstarbelisel lisamisel materjalidesse
E-9: Keskkonnastsenaarium boraatide üldotstarbelisel kasutamisel töötlemise abiainetena tööstusprotsessides ja toodetes
E-10:KeskkonnastsenaariumBoraatideTööstuslikulKasutamiselIseleelistumissks
E-11: Keskkonnastsenaarium boraatide üldotstarbelisel tööstuslikul kasutamisel, mille tulemusena aine lisatakse maatriksisse või maatriksile
E-12:KeskkonnastsenaAliumBoraadiühendeidSisaldavateLiimaineteTööstuslikulKasutamisel
E-13:KeskkonnastsenaariumBoraadiühendeidsisaldavatevärvideja pinnakatetetööstuslikulkasutamisel
E-14:KeskkonnastsenaariumBoraatideTööstuslikulKasutamiselKlaasvilla Tootmisel
E-15:KeskkonnastsenaariumBoraatideTööstuslikulKasutamiselKõrgeLeeliseisaldusegaKlaasi Tootmisel
E-16: Keskkonnastsenaarium boraatide tööstuslikul kasutamisel madala leelisesisaldusega klaasi tootmisel
E-17:KeskkonnastsenaariumBoraatideTööstuslikulKasutamiselFriTide Tootmisel
E-18:KeskkonnastsenaAliumBoraatideTööstuslikulKasutamiselUltietudSüteemides
E-19: Keskkonnastsenaarium boraatide tööstuslikul kasutamisel tuumaelektrijaamades vette eraldumisega
E-20:KeskkonnastsenaariumBoraatideTööstuslikulKasutamiselTuumaelektrijaades Ilma Vette Eraldumiseta
e-21:Keskkonnastsenaarium ToodeteÜldotstarbeliselTööstuslikulTööötlemiselBeraSiivtehnikatega,Väike·普勒·苏尔·奥尔特·埃尔德鲁姆
E-22: Keskkonnastsenaarium boraatide üldotstarbelisel kasutamisel laborites analüütilise reagenda
E-23:KeskkonnastsenaariumBoraidideÜldotstarbeliselLaialdasel Hajusal Kasutamisel 100%Eraldumisega Vette
E-24:KeskkonnastsenaAlium Boraate SisaldavateVäetisteLaialdaselHajusal Kasutamisel
E-25:KeskkonnastsenaAlium Boraatate SisaldavateVärvideJAPinnakateteÜldotstarbeliselLaialdaselHajusal Kasutamisel
E-26: Keskkonnastsenaarium tselluloosist isolatsioonimaterjali üldotstarbelisel laialdasel hajusal kasutamisel
E-27:KeskkonnastsenaAlium Boraate Sisaldavate Toodete,VäikeMtonestSineteeraldumineüldotstarbeliselLaialdaselKasutamisel
E-28: kekkonnastsenaarium boraate sisaldavate toodete, milest ainete eraldumine on suur, üldotstarbelisel laialdasel hajusal kasutamisel
HH-1: Töökeskkonna stsenaarium basseini desinfitseerimistablettide professionaalsel kasutamisel
HH-2:TöökeskkonnaStsenaariumÜldisteTootmistegustevustePuhul - Sultud Promsessid JA Suurelt Osalt Sultud ProtsiscKõrgelsturingatu
HH-3:TöökeskkonnaStsenaariumBoraatide RafineerimiselJaTööötlemisel
HH-4:TöökeskkonnaStsenaariumriidepesuvahenditeKasutamiselTööstus-võikutsealaseskeskkonnas
HH-5: Töökeskkonna stsenaarium kastmisväetamisel, kasutades boori sisaldavat vedelväetist
HH-6: Töökeskkonna stsenaarium liimaine tööstuslikul pealekandmisel
HH-7:TöökeskkonnaStsenaariumkottide(25-50 kg)Tühjendamiselsegamisnõudesse
HH-8: Töökeskkonna stsenaarium suurte kottide(750-1500公斤)tühjendamisel segamisnõudesse
HH-9: Töökeskkonna stsenaarium metallitöötlusõli kontsentraadi lahjendamisel vega
HH-10: Töökeskkonna stsenaarium boori sisaldava granuleitud väetise üleviimisel
HH-11:TöökeskkonnaStsenaariumVärvideJAPinnakateteTööstuslikulKasutamisel
HH-12: Töökeskkonna stsenaarium puhasuslahuste kasutamisel tööstus- või kutsealases keskkonnas
HH-13:TöökeskkonnaStsenaariumTulekindlate Segude Valmistamisel Ja Pealekandmisel
HH-14:TöökeskkonnaStsenaariumPaakautode Laadimisel
HH-15:TöökeskkonnaStsenaariumBoraatide Mahalaadimisel Laevadelt
HH-16: Töökeskkonna stsenaarium suletud tootmisel ümbritseva õhu temperatuuril
HH-17:TöökeskkonnaStsenaariumTöötlemisvanniTäitmiselGalvaanimissks,Katmiseks JMPinnatötluseks
HH-18:TöökeskkonnaStsenaariumAinaAnariumVõiVõiVõIVõIVõIIMISELSUURTESSEANUMATESSE /MAHUTITESSEVõINENISTVÄLJAERIOTSTARBELISTESRAJATISTES
HH-19: Töökeskkonna stsenaarium pakendamisel kottidesse(25-50公斤)
HH-20:TöökeskonnaStsenaariumPakendamisel Suurtesse Kottidesse
HH-21:TöökeskkonnaStsenaariumÜldhooldustödel
HH-22:TöökeskkonnaStsenaariumAineüleviimiselVäikestesseMahutitesse
HH-23: Töökeskkonna stsenaarium boori sisaldava vedela leheväetise üleviimisel
HH-24: Töökeskkonna stsenaarium jootepastade tööstuslikul kasutamisel keevitus-/jootevarraste katmiseks
HH-25:TöökeskkonnaStsenaariumVärvideJAPinnakatete Kutsealasel Kasutamisel
HH-26:TöökeskonnaStsenaariumLiimaine Kutsealasel Peaekandmisel
HH-27:TöökeskkonnaStsenaariumBoori SisaldavaGranuleItudväetiseLaotamisel
HH-28: Töökeskkonna stsenaarium boori sisaldava vedelväetise kasutamisel
HH-29: Töökeskkonna stsenaarium metallitoodete galvaanimisel, katmisel jm pinnatöötlusel
HH-30: Töökeskkonna stsenaarium ilmuti- ja kinnistilahuste kasutamisel fotograafias
HH-31: Töökeskkonna boraati sisaldavate pulbrite kokkusumisel ja tablettimisel
HH-32: Töökeskkonna stsenaarium laboris töötamisel
HH-33:TöökeskkonnaStsenaariumMetallitötlusõlideKasutamiselMasintöötluses
HH-34:TöökeskkonnaStsenaariumMäärimiselUmureEnergiakuluga TingImustes
HH-35:TöökeskkonnaStsenaariumPõhilahuseValmistamiselFotograafias
HH-36: Töökeskkonna stsenaarium tselluloosist isolatsioonimaterjali kutsealasel paigaldamisel
HH-37: Töökeskkonna stsenaarium kuivkrohvplaatide, plaatide jt toodete kutsealasel paigaldamisel
HH-38: Töökeskkonna stsenaarium tööstuslikes purustus- ja jahvatamisprotsessides
HH-39: Töökeskkonna stsenaarium abrasiivide tööstuslikul kasutamisel
HH-40:TöökeskkonnaStsenaariumJootepastadeTööstuslikul/ Kutsealasel Kasutamisel Keevitamisel / Jootmisel
HH-41:TöökeskkonnaStsenaariumLaosTöötamisel

2021欧洲杯夺冠热门美国硼砂公司是里约热内卢Tinto公司的一部分,是硼酸盐(含硼和其他元素的天然矿物质)供应和科学领域的全球领导者。我们拥有1000名员工,在全球1700多个送货地点为500家客户服务。我们提供了全世界30%的精炼硼酸盐的需求来自我们在加州硼的世界级矿,洛杉矶东北约100英里。了解有关Rio Tinto的更多信息。